Internationaal Toernooi

33° INTERNATIONAAL TOERNOOI-TOURNOI INTERNATIONAL

van 20/02/2023 tot 25/02/2023

<<Inschrijven/s’inscrire>>


Bowling: BOWL INN,
Kortrijksesteenweg 209-9830 Sint-Martens-Latem

Voor u zich kan inschrijven moet u eerst een account aanmaken/ Avant de vous inscrire, vous devez d’abord créer un compte.
In de rechter bovenzijde kan u klikken op het vlagje om uw taal kiezen/En haut à droite vous pouvez cliquer sur le drapeau pour choisir votre langue.
Om u in te schrijven kan u gebruik maken van een email adres, Google of Facebook account/
Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser une adresse e-mail, un compte Google ou Facebook.
(account aanmaken /créer un compte)

Nadat uw account is aangemaakt kan u zich inschrijven voor ons toernooi/
Une fois votre compte est créé, vous pouvez vous inscrire à notre tournoi.
klik op “Nee” naast de shiften waaraan je wil deelnemen/cliquez sur “Non” à côté des shifts auxquelles vous souhaitez participer.
De “Nee” zal veranderen in “Ja”/
Le “Non” deviendra “Oui”.
Vergeet niet uw lidnummer in te vullen en op de groen knop “opslaan” te kliken om uw registratie te bevestigen/
N’oubliez pas de entrer votre numéro de membre et cliquez sur le bouton vert “Suaver” pour confirmer votre inscription.
(Inschrijven/s’inscrire)